Το εργοστάσιο διαθέτει: Κέντρο  εργασίας, Ραμποτέζα, Γωνιάστρα  οριζόντια, Τεμαχιστική  κάθετη, Συγκολλητική, Κοχλιοφόρο, Πλανοξεχονδριστίρα, Σβούρα, Κορδέλα, Απορροφήσεις, Μορσοτρύπανο, Πολυτρύπανο.